چرا باید به استقبال فناوری واقعیت مجازی برویم؟

وقتی که اولین بار با نام و فناوری واقعیت مجازی یا به اختصار VR آشنا شدیم، واکنش های متفاوتی از خودمان نشان دادیم؛ شاید احساس خوشحالی و ذوق وصف نشدنی از وجود چنین فناوری خارق العاده ای از خود بروز دادیم. هرچه بیشتر پیش می رویم، این فناوری نقش پر رنگ تری در زندگی ما ایفا خواهد کرد؛ اما چرا؟ چرا ما باید به استقبال این فناوری برویم؟ در این مطلب چند دلیل برای استقبال از فناوری واقعیت مجازی بیان خواهیم کرد. مثل همیشه با تِکبازی همراه باشید.